Nieuwe modelovereenkomst voor inzet zzp’ers in de land- en tuinbouw

Koeien ophalen met de fiets

De Belastingdienst heeft goedkeuring gegeven aan een hernieuwde modelovereenkomst die opdrachtgevers en zzp’ers vanaf nu kunnen gebruiken. Deze nieuwe modelovereenkomst vervangt de door LTO Nederland in 2016 gesloten modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’.

Ondernemers wordt geadviseerd om voor de inzet van zzp’ers een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken. Het is belangrijk om de afspraken uit de modelovereenkomst in de praktijk na te leven. Het gebruik van de modelovereenkomst vermindert het risico op discussies met de Belastingdienst of ingezette zzp’ers achteraf toch niet als werknemers worden gezien. Op dit moment is handhaaft de Belastingdienst beperkt en alleen op kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen van de Belastingdienst (vanaf 1 september 2019) niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.