Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

Werkzaamheden in kas

Werkgevers doen een eindbod voor een cao Glastuinbouw. Daarin stijgen de salarissen met 5,5% en krijgen werknemers een eenmalige uitkering van €500,00.

In het eindbod dat door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum aan de vakorganisaties is gedaan, wordt voorgesteld een cao af te sluiten voor de periode 1 januari 2020 – 1 januari 2023. De eerste loonsverhoging per 1 januari 2022 is 3% en de volgende loonsverhoging op 1 oktober 2022 is 2,5%. Per 1 januari 2022 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,-. Nadat het eindbod is geaccepteerd en het akkoord definitief is wordt deze eenmalige uitkering van € 500,= uitbetaald aan de werknemers die geheel 2021 in dienst zijn geweest. Dit is naar rato van het dienstverband.

Jaarurenmodel
De toeslagen in het eindbod voor het Jaarurenmodel en het standaard contract zijn gelijkgetrokken en vereenvoudigd. De toeslag voor onregelmatige uren en feestdagen is 50% en die voor overwerk is 35%. Op zondag blijft de toeslag 100%. Wel blijft het mogelijk structureel op zondag zonder te toeslag te werken zoals nu in de glastuinbouwregeling+ is opgenomen. Ook de weekploegendiensten blijven bestaan.

Volledig eindbod en vertaling
De tekst van het volledige eindbod treft u hier aan. De vakorganisaties raadplegen de komende tijd hun leden en laten uiterlijk 1 februari weten of deze instemmen met het eindbod. We houden je hiervan op de hoogte via Mijn Werkgeverslijn en de nieuwsflits. Uiterlijk vrijdag wordt het eindbod in het Pools, Roemeens en Engels verspreid zodat de werkgevers hun werknemers kunnen informeren over het eindbod.

bron: Glastuinbouw Nederland