Nieuws

Podcast Arbeidsinspecties

De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw en de Nederlandse Arbeidsinspectie zetten zich samen in voor een nog betere voorlichting over inspecties aan agrarische werkgevers. De Arbeidsinspectie was te gast bij de podcast Werkgeverspraat van de Werkgeverslijn. In een tweeluik leggen arbeidsinspecteurs…

Koeien ophalen met de fiets
Nieuwe modelovereenkomst voor inzet zzp’ers in de land- en tuinbouw

De Belastingdienst heeft goedkeuring gegeven aan een hernieuwde modelovereenkomst die opdrachtgevers en zzp’ers vanaf nu kunnen gebruiken. Deze nieuwe modelovereenkomst…

Coronaprotocol agrarische sector geactualiseerd

Sinds 14 januari 2022 zijn de coronamaatregelen vanuit de overheid weer aangepast. Door de besmettelijke omikronvariant worden nu eisen gesteld…

Column: Waarom werkgevers in de land- en tuinbouw zonder de Arbowet kunnen

“De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”.

Regenachtige dag op het platteland
Afstandsvergoeding cao Open Teelten per 1 januari 2022

Afstandsvergoeding De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten worden per 1 januari 2022 geïndexeerd met 12,6%. Jaarlijks wordt deze vergoeding…

Werkzaamheden in kas
Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

Werkgevers doen een eindbod voor een cao Glastuinbouw. Daarin stijgen de salarissen met 5,5% en krijgen werknemers een eenmalige uitkering…

Witlof schonen
Jaarrapportage aanbevelingen bescherming arbeidsmigranten gepubliceerd

Een jaar geleden heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, een groot aantal aanbevelingen gepresenteerd voor de…

corona-virus
Coronamaatregelen actuele stand van zaken

De coronamaatregelen zijn aangescherpt vanwege de snelle opmars van de omikronvariant. Van zondag 19 december tot en met in ieder…

Peren plukken
LTO Nederland verlengt afspraak toepassing ET-kostenregeling  

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetariaregeling tot en met eind 2023. Deze…

Werkgevers kunnen vanaf 13 december weer NOW aanvragen bij UWV

Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december van dit jaar kunnen daarvoor vanaf aanstaande maandag (13…

Coronatoegangsbewijs op de werkvloer mogelijk pas in nieuwe jaar

Het kabinet heeft de Tweede Kamer gevraagd pas in januari te praten over het invoeren van een coronatoegangsbewijs op de…