Inspecties veiligheid op rund- en melkveebedrijven

Koeien voeren

In mei kondigde de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) aan in de rund- en melkveesector van start te gaan met het controleren van bedrijven op het gebied van veiligheid. Recent heeft weer een nieuwe groep bedrijven hierover een brief ontvangen. In deze brief wordt aangekondigd dat er de komende maanden inspecties in de sector gaan plaatsvinden en dat het bedrijf een bezoek van een inspecteur kan verwachten. Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of uw bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of u beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening.

Onderneem actie

Door verschillende partijen in de sector, zoals LTO, Stigas, het project BoerVeilig en ook de Inspectie SZW is de afgelopen periode veel voorlichting gegeven over de inspecties en hoe je je hier als ondernemer op kunt voorbereiden. Op de website van Stigas staat bijvoorbeeld een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. In een webinar van 29 juni jl., gezamenlijk georganiseerd door de eerder genoemde partijen, wordt uitgebreid toegelicht hoe de inspecties worden uitgevoerd en hoe een ondernemer zich kan voorbereiden. Belangrijke informatie dus voor iedere ondernemer in deze sector om actief met het thema veiligheid aan de slag te gaan. Terugkijken van het webinar kan hieronder of via deze link.