Aangekondigde inspecties rundveebedrijven

Melkveehouder aan het werrk

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Bedrijven hebben inmiddels een brief gekregen of krijgen deze binnenkort, waarin wordt aangekondigd dat er de komende maanden inspecties in de sector gaan plaatsvinden en dat het bedrijf een bezoek van een inspecteur kan verwachten. Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of uw bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of u beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening.

LTO Nederland is onder andere binnen Stigas actief om zich in te zetten voor gezond en veilig werken. Zo is er bijvoorbeeld een branche-RIE voor de melkveesector ontwikkeld. Leden die Colland-premie betalen kunnen een gratis RIE laten opmaken. LTO-leden zonder personeel kunnen tegen een gunstig tarief het zelfstandigenpakket afnemen.

Op de pagina Inspecties rund- en melkveebedrijven van Stigas vind je alle informatie over de aangekondigde inspecties. Daar staat ook een link naar veelgestelde vragen. Neem voor vragen contact op met de Stigas Servicedesk via: info@stigas.nl of 085 – 044 07 00 (optie 1)