Cijfers 2020 veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren

Stigas

Onlangs publiceerde Stigas factsheets over veilig, gezond en duurzaam werken in onze sector. Dit bracht een totaalbeeld van de agrarisch en groene sector met cijfers uit 2020, en ook per deelsector is hier informatie uit te halen. Onderstaand hebben we een paar highlights op een rij gezet.

Verzuim
Gemiddeld worden werknemers in de sector steeds ouder, het aandeel werknemers in de categorie 55+ neemt toe. Het ziekteverzuim in de sector in 2020 was 4,7%, wat gelijk staat aan het landelijk gemiddelde. Bij grote bedrijven is het verzuim gemiddeld wat hoger. Een grote sociale betrokkenheid bij kleinere bedrijven kan hiermee te maken hebben.
Het verzuimpercentage verschilt per sector: in de Glastuinbouw is het hoger dan gemiddeld (5,4%) en in de Dierhouderij (4,1%) en Open Teelten (3,6%) lager dan gemiddeld.

Dodelijke ongevallen
In de afgelopen 8 jaar hebben er in de Dierhouderij 41 dodelijke ongevallen plaats gevonden. 24 van deze ongevallen hadden te maken met (rijdende) machines. In de Open Teelten bedraagt dit aantal 23 ongevallen, ook hierbij waren (rijdende) machines in veel van de gevallen de oorzaak. In de Glastuinbouw hebben er 3 dodelijke ongevallen plaats gevonden in de afgelopen 8 jaar.

Blij met het werk
In de Dierhouderij zijn werknemers over het algemeen blij met hun werk: 97% heeft werk dat past, 84% bevalt het werk goed. In de Glastuinbouw heeft 74% aangegeven dat het werk goed bevalt, in de Open Teelten is dat 79%.

Ontwikkeling
In de factsheets van zowel de Glastuinbouw als de Open Teelten is informatie opgenomen over de ontwikkeling van werknemers. In de Glastuinbouw geeft 71% aan de gelegenheid te krijgen om scholing te volgen en 77% had het afgelopen jaar een functioneringsgesprek. Dat is hoger dan het gemiddelde in de agrarisch en groene sector (73%). In de Open Teelten geeft 78% aan de gelegenheid te krijgen om scholing te volgen en heeft 69% in het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehad.

Hoe zit dat in jouw bedrijf? Werken de werknemers er met plezier, is er ruimte voor hun ontwikkeling en voer je jaarlijks gesprekken met je personeel? De factsheets van Stigas bieden misschien aanknopingspunten voor een gesprek. Je vindt er naast alle factsheets op een rij nog veel meer cijfers rondom veilig, gezond en duurzaam werken.