Nieuws

Poolse-arbeider

De officiële tekst van de nieuwe cao Open Teelten is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. De belangrijkste wijziging in de cao is de verhoging van de salarisschalen en vergoedingen met…

landbouw
Nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in

Op 10 mei maakt Minister Koolmees (SZW) bekend dat de nieuwe pensioenwet een jaar later dan verwacht in werking gaat…

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2021 met 0,96% (na afronding). Het wettelijk…

zwangere buik
Mogelijk deels betaald ouderschapsverlof in 2022

Een werknemer mag ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind heeft hij recht op 26 weken ouderschapsverlof.…

Tulpen plukken
Vaccineren van internationale werknemers

Vaccineren van internationale werknemers Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren.…

Melkveehouder aan het werrk
Aangekondigde inspecties rundveebedrijven

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Bedrijven hebben inmiddels…

Boer voert koeien
Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met…

Loket vijfde aanvraagperiode NOW eerder en langer open

Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode gaat eerder open. Ook sluit het loket…

werkgever in de landbouw
Update grenssituatie Duitsland

Met ingang van 6 april is Nederland door de Duitse overheid aangewezen als hoogincidentiegebied. Dit vanwege de verslechterde corona-situatie. De…

Coronatest
Test- en quarantaineplicht voor reizen naar Polen

De Poolse overheid heeft extra maatregelen genomen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. Personen die naar Polen reizen,…

COVID-19 zelftest met instructieboekje
Corona zelftesten inzetten voor personeel

De overheid is gestart met het goedkeuren van zelftesten. Fabrikanten van deze zelftesten mogen, na goedkeuring, deze zelftesten in Nederland…