Verlenging LTO zzp modelovereenkomst aangevraagd bij Belastingdienst

Werkzaamheden in kas

LTO Nederland heeft in 2016 een modelovereenkomst voor de inzet van zzp’ers ontwikkeld. Deze modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst voor een periode van 5 jaar. LTO Nederland heeft inmiddels de modelovereenkomst (met kleine aanpassingen) opnieuw ingediend voor goedkeuring bij de Belastingdienst. Vooralsnog adviseren wij werkgevers om te blijven werken met de huidige, goedgekeurde modelovereenkomst. Zodra meer bekend is over de nieuwe modelovereenkomst word je hierover geïnformeerd via onze website.

Gebruik goedgekeurde modelovereenkomst nog steeds van belang
Ondernemers en werkgevers worden nog steeds geadviseerd om voor de inzet van zzp’ers goedgekeurde modelovereenkomsten te gebruiken. Het is belangrijk om de afspraken uit de modelovereenkomst in de praktijk na te leven. Het gebruik van de modelovereenkomst vermindert het risico op discussies met de Belastingdienst of ingezette zzp’ers achteraf toch niet als werknemers worden gezien. Op dit moment handhaaft de Belastingdienst beperkt en alleen op kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen van de Belastingdienst (vanaf 1 september 2019) niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Vind hier de goedgekeurde LTO – modelovereenkomst voor de agrarische sector (te downloaden in PDF en Word, Nederlands en Pools, incl. bijbehorend stappenplan).

Evaluatie webmodule zzp’ers
Om opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie is de afgelopen jaren een webmodule gebouwd. Met deze webmodule kunnen opdrachtgevers antwoord krijgen of een zzp’er ook echt zzp’er is of mogelijk toch werknemer. Op 20 september is een evaluatie van deze pilot ‘webmodule’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de pilot met de webmodule blijkt dat gemiddeld in 28 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ wordt gegeven en in 33,9 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’. In 9,7 procent is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. In 28,4 procent van de gevallen is er geen oordeel mogelijk op basis van de webmodule. Voorlopig blijft de webmodule als voorlichtingsinstrument bestaan. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen er worden genomen met betrekking tot wet- en regelgeving rondom zelfstandigen. Zie voor het uitgebreide bericht over evaluatie van de webmodule de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.