Werkgeverslijn en Arbeidsinspectie slaan de handen ineen voor voorlichting over inspecties

Podcast Arbeidsinspecties

De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw en de Nederlandse Arbeidsinspectie zetten zich samen in voor een nog betere voorlichting over inspecties aan agrarische werkgevers. De Arbeidsinspectie was te gast bij de podcast Werkgeverspraat van de Werkgeverslijn. In een tweeluik leggen arbeidsinspecteurs Jorn Kerkhof en Peter Reniers uit hoe inspecties te werk gaan. Ook Maartje Jager van de Werkgeverslijn en Peter Bredius van Stigas zijn te gast en vertellen wat zij voor werkgevers kunnen betekenen.

Waarom deze samenwerking?

De vragen van agrarische werkgevers die binnenkomen bij de Werkgeverslijn, waren de aanleiding voor deze samenwerking. Een onaangekondigde inspectie overvalt veel werkgevers en kan veel vragen oproepen. Hoe gaan inspecteurs te werk? Hoe bereid ik me voor? Wat mag de Arbeidsinspectie allemaal controleren en ben ik verplicht mee te werken? Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie wil werkgevers meer inzicht geven in dit soort zaken. “De controles door de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben als doel de werknemers te beschermen. Een goed ondernemer zal dit ook van belang vinden”, stelt Peter Reniers.

Een logische stap

De samenwerking sluit helemaal aan op de manier waarop ook LTO Nederland en de Arbeidsinspectie samen optrekken. Steve Fok, themaspecialist ondernemerschap bij LTO Nederland: “Wij hebben samen met Glastuinbouw Nederland regelmatig overleg met de Inspectie – ook over de praktische uitwerking van hun werk en de impact op het boeren- en tuinderserf”.

Inspecties arbeidsmarktfraude en arbeidsomstandigheden

Per podcast wordt één specifieke inspectie behandeld. De eerste podcast gaat over arbeidsmarktfraude en de tweede podcast over inspecties rondom arbeidsomstandigheden. In de podcasts nemen Peter Reniers en Jorn Kerkhof, beiden werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, je mee in hun werk als inspecteur. Hoe bereiden zij een inspectie voor en hoe verloopt vervolgens het bezoek aan een bedrijf. Ook vertellen zij wat er na de inspectie gebeurt en wat dan van een werkgever wordt verwacht. Hun belangrijkste tip aan werkgevers: wacht niet op een inspectie, maar regel aan de voorkant je zaken goed. De website www.zelfinspectie.nl en de arbocatalogi van de agrarische sectoren kunnen je daarbij helpen door middel van checklisten, tips en oplossingen. Er is heel veel beschikbaar waar agrarische werkgevers direct mee aan de slag kunnen.

De podcasts zijn te beluisteren op onze themapagina inspecties. Hier vind je ook meer informatie over de wet- en regelgeving waarop wordt gecontroleerd bij de inspecties. Daarnaast is de Werkgeverslijn ook telefonisch via 088 888 66 88 en per mail via info@werkgeverslijn.nl bereikbaar voor vragen of hulp rondom inspecties. Voor vragen over arbeidsomstandigheden kun je direct contact opnemen met de adviseurs van Stigas op 085 – 044 07 00 (optie 1) of kijk op www.stigas.nl.