Jaarrapportage aanbevelingen bescherming arbeidsmigranten gepubliceerd

Witlof schonen

Een jaar geleden heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, een groot aantal aanbevelingen gepresenteerd voor de bescherming van internationale werknemers. Recent is de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd. Het kabinet is tevreden over de voortgang van de in gang gezette activiteiten die door allerlei partijen, ook werkgevers, wordt geleverd.

Internationale werknemers zijn belangrijk voor werkgevers in de land- en tuinbouw. LTO Nederland en de regionale en sectorale organisaties vinden dat goed werkgeverschap en dus zorg voor goede woon- en werkomstandigheden de norm moet zijn. Daarom hebben ze in het voorjaar van 2021 een plan van aanpak met 10 concrete voorstellen voor een betere bescherming van internationale werknemers gepresenteerd. In diverse regio’s en sectoren binnen de land- en tuinbouw wordt hier concreet invulling aan gegeven. Zo dienen de activiteiten van Glastuinbouw Nederland, in het kader van het masterplan internationale werknemers, als inspirerend voorbeeld voor andere sectoren.

Voor de komende periode blijft het realiseren van voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting één van de belangrijkste thema’ van LTO. Onderdeel daarvan is de verdere uitrol van de certificering van bestaande en nieuwe huisvesting met het Agrarische Keurmerk Flexwonen.

Lees hier het rapport en de brief van het kabinet.

Bron: Hans Koehorst, LTO Nederland