Column: Waarom werkgevers in de land- en tuinbouw zonder de Arbowet kunnen

Steve Fok LTO Nederland

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”. Dit is artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.

In dit belangrijke artikel staat het doel van de wetgeving, namelijk dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Daarbij maakt het niet uit of gewerkt wordt in een kantoor, een kas of stal. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht en mag optreden als geconstateerd wordt dat een werkgever zich niet aan de voorschriften houdt. Het opleggen van een last, boete of zelfs stilleggen van een bedrijf moet ervoor zorgen dat een werkgever weer in de pas loopt. Maar wat je eigenlijk wil is dat alle werkgevers intrinsiek gemotiveerd zijn om een veilige werkplek te realiseren. Om die motivatie te vergroten moeten zij ondersteund en gestimuleerd worden – ook door de Arbeidsinspectie.

De land- en tuinbouw kan op het gebied van ondersteunen en stimuleren al jarenlang rekenen op Stigas. Dit kennisinstituut faciliteert ondernemers met praktische handvatten zoals digitale RIE’s en op het bedrijf toegesneden adviezen. Dit helpt enorm bij het implementeren van verplichtingen uit de wet zonder dat het als zodanig wordt beleefd. Dat is winst want werkgevers hebben al genoeg te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. De Arbeidsinspectie zou ook veel meer ondersteunend te werk moeten gaan. De spreekwoordelijke zweep helpt namelijk alleen bij die werkgevers die er echt een potje van maken.

Hoe ziet dit faciliterend toezichthouden eruit? De arbocatalogus vormt een goede basis om vooraf risicoafdekking inspectieproof in te richten. Maar de Arbeidsinspectie zou nog veel meer kunnen doen in sferen van communicatie en ondersteuning. Bijvoorbeeld bereikbaar zijn voor individuele vragen van werkgevers over de situatie op hun bedrijf. Daarmee ontstaat een verbinding tussen nog gemotiveerder aan de slag zijn met veilig en gezond werken en de wettelijke verplichtingen. Als er dan een inspecteur langskomt, weet deze dat de werkgever serieus werk maakt van oplossingen.

In de overleggen met de Arbeidsinspectie praten we hier ook over: wat kunnen we over en weer doen om werkgevers te helpen zonder dat meteen het bonnenboekje wordt getrokken. Gelukkig staat de inspectie daar steeds meer voor open. Wat daarbij ook helpt is dat er steeds meer inspecteurs zijn die weten wat er op het land en boerenerf speelt.

Door werkgevers sectorbreed te ondersteunen en te faciliteren ontstaat de gemeenschappelijkheid die je met elkaar wil: de land- en tuinbouw als de meest veilige werkplek. Dat is een doel dat ook de Nederlandse Arbeidsinspectie moet aanspreken.

Steve Fok
Themaspecialist Ondernemerschap
LTO Nederland

 

Lees meer over de Arbowet op onze themapagina inspecties: ben jij goed voorbereid?