Looncijfers en FAQ nieuwe cao Glastuinbouw

Grote kas

Eerder deze week stemden de vakbonden in met het eindbod van werkgevers voor een nieuwe cao Glastuinbouw. Daarmee is een nieuwe cao voor de sector, met een looptijd tot en met 31 december 2022, een feit.

Logischerwijs zijn er de afgelopen dagen veel vragen gesteld over de toepassing van de afspraken uit de nieuwe cao Glastuinbouw. In bijgevoegde FAQ (geactualiseerd op 16 februari), samengesteld door de cao-specialisten van Plantum, Glastuinbouw Nederland en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, geven we antwoord op deze vragen. Het overzicht zal waar nodig worden geactualiseerd en aangevuld in de komende periode.

Eveneens zijn de looncijfers cao Glastuinbouw per 1 januari 2022 beschikbaar. Hierin is de 3% loonsverhoging, zoals in het eindbod afgesproken, verwerkt. Eerder deze week is ook een loontabel verspreid waarin naar nu blijkt enkele afrondingsfouten in de jeugdlonen zaten. Het is daarom belangrijk dat je deze loontabel niet meer gebruikt, maar uitgaat van bijgevoegde loontabel (versie 3 februari 2022). Hierin is zowel loongebouw A als loongebouw B opgenomen. Loongebouw A is voor werknemers die voor 1 juli 2005 in dienst kwamen. Dit loongebouw geldt nog tot 1 juli 2022. Daarna worden loongebouw A en B samengevoegd.