Nieuws

cao GGI

Sinds vorige week is een nieuwe fase aangebroken wat het reizen in coronatijd betreft. Vanaf 1 juli kan in Europa gereisd worden met het Digitaal Corona Certificaat. Hiermee kunnen reizigers makkelijk aantonen of zij getest, gevaccineerd of hersteld van corona…

Controle in koeienstal
Terugkijken webinar over inspecties veiligheid rund- en melkveebedrijven

Heb je hem gemist? Met deze link kun je het webinar van afgelopen dinsdag terugkijken: Waar ging het webinar ook…

Kleurrijke bloemen in kas
Voorbeeldbrief vakantie gedurende coronatijd inclusief vertalingen

De coronapandemie heeft invloed op internationaal reizen. Denk bijvoorbeeld aan het op vakantie gaan of heen- of terugreizen naar het…

Vertaalde tekst over maken coronavaccinatie afspraak in Nederland

Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet tegen corona zijn gevaccineerd, kunnen dat in Nederland laten doen. Om in…

Aardbeien plukken
Subsidie beschikbaar ‘Tel mee met taal’

Heb je medewerkers in dienst die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Van 1 juni t/m 30 juni 2021 kan er weer…

Podcast Werkgeverspraat: werken met jongeren

Er is een nieuwe aflevering van Werkgeverpraat beschikbaar, dé podcast voor werkgevers in de land- en tuinbouw die zich willen…

Boer voert koeien
Heb je stagiairs of BBL’ers op je bedrijf? Vraag dan nu de Subsidieregeling Praktijkleren aan!

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.…

Verlaging AWF werkgeverspremie in najaar 2021

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor…

Quarantaineplicht per 1 juni, vooralsnog beperkt gevolgen voor internationale werknemers

Een nieuwe wet bepaalt dat reizigers, en dus ook internationale werknemers, uit zogenaamde ‘zeer hoogrisico-gebieden’ met ingang van 1 juni…

cao GGI
Veranderingen reisadvies vanaf 15 mei

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 mei per land wordt beoordeeld of daar naartoe gereisd kan worden. Daarmee wordt…

coronavirus molecuul
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel quarantaineplicht internationale reizigers

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een verplichte coronatest én quarantaineplicht voor alle inkomende reizigers uit hoogrisicogebieden. De verplichting…