Nieuws

Asperges

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd extra controles te zullen gaan houden bij aspergetelers. Deze controles zien toe op de naleving van de Arbowet en verplichtingen rondom bijvoorbeeld het betalen van het wettelijk minimumloon en naleving van de Arbeidstijdenwet. Aspergetelers hebben…

Kool verpakken
Overeenkomst voor collegiale in- en uitleen van arbeid

In de land- en tuinbouw zijn bedrijven waar tijdelijk geen of minder werk is en tegelijkertijd bedrijven die juist een tekort aan arbeidskrachten ervaren.

Uitzicht
Een veilig thuis voor Oekraïense vluchtelingen is nu het belangrijkste

De oorlog in Oekraïne is een ongekende humanitaire crisis. Oekraïense vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in landen dichtbij, maar ook…

Veld in de sneeuw
Oorlog in Oekraïne: wat kunnen agrarische ondernemers doen?

Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden van het oorlogsgeweld in Oekraïne gezien. De bevolking is hiervan op een ongenadige manier de…

1,5 meter afstand
Oproep sociale partners na coronaversoepelingen 25 februari: blijf basisregels volgen

Vanaf 25 februari 2022 worden de coronamaatregelen vanuit de overheid omgezet naar adviezen. Maar het coronavirus is niet weg. In…

Werkzaamheden op het land
Webinar over A1-verloning terugkijken

A1-verloning: oplossing of risico? Deze vraag stond centraal in het webinar dat op initiatief van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland…

Land werkzaamheden
Enquêteresultaten Krapte op de arbeidsmarkt

Enkele weken geleden vroegen wij je deel te nemen aan een enquête om de problematiek rondom de beschikbaarheid van seizoenarbeiders…

calamiteit werkgever
Wat moet je als werkgever regelen tijdens of na een calamiteit?

Agrarisch werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de…

Werknemer in kippenstal
Werkgevers dierhouderij doen eindbod: lonen met 5,5% omhoog

De werkgevers in de productiegerichte dierhouderij hebben een eindbod uitgebracht om te komen tot een verlenging van de cao voor…

Agrarische werkgevers weten de Werkgeverslijn te vinden

In 2021 beantwoorden we met de Werkgeverslijn 3.176 vragen. Werkgevers weten ons te vinden voor vragen over cao en arbeidszaken,…

Oplossing QR-code voor internationale werknemers lijkt gevonden     

Het heeft enkele maanden geduurd, maar het lijkt erop dat nu ook internationale werknemers zonder DigiD een QR-code kunnen aanvragen.…