Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

Glastuinbouw

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard met ingang van 11 juni 2022. Dit besluit is op 10 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Glastuinbouw niet alleen voor de leden van de werkgeversorganisaties maar voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Nieuwe cao glastuinbouw
In maart 2022 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties al overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds en FNV en CNV anderzijds.

Wat is er veranderd in de nieuwe cao?
Alle werknemers in de Glastuinbouw hebben recht op loonsverhoging als zij in schaal B2 of hoger zijn ingeschaald. Per 1 januari 2022 is de loonsverhoging 3%. En per 1 oktober 2022 is de loonsverhoging 2,5%.
Eenmalige uitkering
Werknemers in dienst bij een glastuinder krijgen bovendien een eenmalige uitkering van €500,- bruto op basis van een voltijds dienstverband. De werknemer moet hiervoor in dienst zijn op 1 januari 2021 én nog steeds in dienst zijn op 1 januari 2022. Voor parttime medewerkers en medewerkers met een wisselend urenpatroon geldt de eenmalige uitkering naar rato.