Per 1 augustus 2022 nieuwe regeling zorgverzekeringen voor Oekraïners

Kersen in krat

Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten heeft de Rijksoverheid besloten om de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking te laten treden. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Dit houdt in dat Oekraïners vanaf 1 augustus 2022 geen Nederlandse zorgverzekering meer hoeven af te sluiten, ook niet als ze in Nederland werken.

Nieuwe regeling

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk.

Lagere administratieve lasten

Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan Oekraïners wordt vergoed uit de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De ontheemden met een Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus terug te vinden in de verzekeringsgegevens.

De subsidieregeling bij het CAK blijft beschikbaar voor ontheemden zonder BSN. Op termijn wordt het mogelijk om ook deze declaraties via het reguliere declaratiesysteem te declareren bij het CAK. De administratieve lasten voor zorgverleners worden hierdoor lager. Voor het indienen van declaraties hoeft vanaf heden geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.

Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 augustus

Voor Oekraïners die gaan werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Voor verzekerden via LTO Arbeidskracht geldt dat LTO Arbeidskracht de verzekering per 1 augustus beëindigt. Oekraïners ontvangen hierover een brief en krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. Let op! Oekraïners die geen vluchteling zijn en in Nederland werken hebben ook na 1 augustus een verzekeringsplicht.

Oekraïense werknemers verzekerd via LTO Arbeidskracht

Zijn jouw Oekraïense werknemers verzekerd via LTO Arbeidskracht? Geen zorgen, je hoeft niets te doen. Het is belangrijk dat jouw Oekraïense werknemers verzekerd blijven tot 31 juli. Met ingang van 1 augustus beëindigen wij de zorgverzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met LTO Arbeidskracht via 088 4724200 of info@ltoarbeidskracht.nl.

Bron: LTO Arbeidskracht