Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie

De Week van de Huisvesting is vorige week afgesloten met een webinar ‘Aan de slag met huisvesting voor internationale werknemers’ en de presentatie van het inspiratieboek ‘Een plek onder de zon – Tijdelijke huisvesting van internationale werknemers’. Het boek biedt agrarische bestuurders, ambtenaren en ondernemers handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen.

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Naar verwachting loopt dit de komende jaren zelfs verder op. Hierdoor wonen mensen op plekken die niet aansluiten bij hun woonwensen. Een groot deel van deze medewerkers is werkzaam in de agrarische sector. Om deze tekorten in de land- en tuinbouw op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd voor deze doelgroep. Daarvoor is inzet van gemeenten, ondernemers en agrarische bestuurders nodig. De Week van de Huisvesting heeft deze partijen met een mooi programma letterlijk en figuurlijk bij elkaar gebracht.

Inspirerende voorbeelden

Om de realisatie van huisvesting aan te jagen lanceren LTO Nederland en Greenports Nederland  ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor meer en betere (tijdelijke) huisvesting van internationale medewerkers. Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede voorbeelden door heel Nederland. Deze succesfactoren zijn cruciaal om de grote tekorten weg te werken.

Kennisbank

Naast inspiratie heeft de Week van de Huisvesting ook een kennisbank opgeleverd: www.werkgeverslijn.nl/huisvesting. Uit de vele gesprekken en bijeenkomsten bleek ook daaraan veel behoefte. Niet iedereen is op de hoogte van actualiteiten op dit dossier. De kennisbank levert die inzichten en is bovendien het platform voor feitelijke kennis, tips&tricks en handige tools. Dit helpt met name agrarische bestuurders en ondernemers om goed beslagen ten ijs te komen in gesprekken met gemeenten. Het inspiratieboek maakt onderdeel uit van de kennisbank.

Startschot

De agrarische sector roept op tot publiek-private co-creatie van concrete huisvestingsconcepten. Dit brengt omwonenden, internationale medewerkers, ondernemers en bestuurders samen om tot creatieve oplossingen te komen voor de bouw. De Week van de Huisvesting is weliswaar ten einde, maar vormt tegelijkertijd het startschot om nog actiever met huisvesting voor internationale werknemers aan de slag te gaan.

Over de Week van de Huisvesting

Van 12 t/m 25 mei 2022 organiseerde LTO de Week van de Huisvesting waar ondernemers, gemeenten en agrarische bestuurders uit waren genodigd met elkaar in gesprek te gaan over het tekort aan kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. Tijdens de Week zijn een workshop, Open Huisvestingsdagen op agrarische bedrijven, spreekuren voor ondernemers en een webinar georganiseerd. Het webinar met praktische tips om aan de slag te gaan kan hier teruggekeken worden: