Overschaling loongebouw A naar B per 1 juli 2022 cao Glastuinbouw

Glastuinbouw

Overschaling loongebouw A naar B per 1 juli 2022 cao Glastuinbouw

In de cao Glastuinbouw bestaan twee loongebouwen. Loongebouw A voor werknemers van wie het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005. Loongebouw B voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2005. Met ingang van 1 juli 2022 vervalt loongebouw A. In artikel 34 lid 3 van de cao Glastuinbouw staat beschreven hoe de werknemers die in loongebouw A zitten overgeschaald worden naar loongebouw B. Er is vanaf 1 juli 2022 één loongebouw. Aan de hand van voorbeelden en veelgestelde vragen geven wij een uitleg over de procedures van het overschalen.
Voor de toelichting inclusief rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen zie het bulletin.