PAWW open teelten en dierhouderij wordt voortgezet

De sectoren open teelten en productiegerichte dierhouderij blijven de komende vijf jaar meedoen met de cao PAWW. Werknemers hebben zich via een enquête uitgesproken vóór verlenging van de regeling die dit jaar zou aflopen.

Betrokken partijen aan werkgevers- en werknemerszijde hebben die uitkomst overgenomen waarmee ook na 1 oktober deelname wordt geregeld. Eerder spraken partijen in de glastuinbouw al af om de PAWW wederom met vijf jaar voort te zetten. De PAWW is een private aanvulling op een WW- of WGA-uitkering die na maximaal twee jaar afloopt. Werknemers betalen hiervoor een premie die voor dit jaar op 0,2% is bepaald.

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde berichten

boer plukt tulpen

Toepassing PAWW regeling 2023 en verder

In 2022 is door de cao-partijen in de agrarische sector (Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij) aangekondigd dat door middel van een enquête zou worden getoetst of werknemers de PAWW regeling willen voortzetten.