Lonen cao Glastuinbouw per 1 juli 2022

Tomaten oogsten

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2022. Functiegroep B van loongebouw B van de cao Glastuinbouw is deels gekoppeld aan het wettelijk minimumloon; trede B1.

Door deze verhoging van het wettelijk minimumloon komt trede B2 van loongebouw B tot 1 oktober onder het niveau van het WML te liggen. Dit is niet toegestaan. Het loon van de werknemer in deze trede B2 moet tenminste het WML zijn (per 1 juli 2022 € 10,67 per uur).

De lonen voor piekarbeiders (artikel 11), studenten, scholieren en vakantiekrachten (artikel 12) en werknemers met een arbeidsbeperking (artikel 13) zijn gelijk aan het wettelijk minimumloon.

Leeftijd Percentage Uurloon
15 40%  €       4,27
16 50%  €       5,34
17 60%  €       6,40
18 70%  €       7,47
19 80%  €       8,54
20 90%  €       9,60
Trede B1 100%  €    10,67

Cao-lonen

Per 1 oktober 2022 staat de eerstvolgende cao-loonsverhoging gepland. De lonen zullen op die datum met 2,5% omhoog gaan.