Lonen cao Glastuinbouw per 1 juli 2022

Tomaten oogsten

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2022. Functiegroep B van loongebouw B van de cao Glastuinbouw is deels gekoppeld aan het wettelijk minimumloon; trede B1.

Door deze verhoging van het wettelijk minimumloon komt trede B2 van loongebouw B tot 1 oktober onder het niveau van het WML te liggen. Dit is niet toegestaan. Het loon van de werknemer in deze trede B2 moet tenminste het WML zijn (per 1 juli 2022 € 10,67 per uur).

De lonen voor piekarbeiders (artikel 11), studenten, scholieren en vakantiekrachten (artikel 12) en werknemers met een arbeidsbeperking (artikel 13) zijn gelijk aan het wettelijk minimumloon.

LeeftijdPercentageUurloon
1540% €       4,27
1650% €       5,34
1760% €       6,40
1870% €       7,47
1980% €       8,54
2090% €       9,60
Trede B1100% €    10,67

Cao-lonen

Per 1 oktober 2022 staat de eerstvolgende cao-loonsverhoging gepland. De lonen zullen op die datum met 2,5% omhoog gaan.