Een Leven Lang Ontwikkelen

Je wilt toch ook altijd beschikken over voldoende werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw werknemer(s).

Op deze themapagina vind je de informatie over scholing en ontwikkeling op één plek. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl. Ook kun je contact opnemen met één van de sectoradviseurs Leven Lang Ontwikkelen. Hun contactgegevens vind je ook op deze pagina.

Verhalen uit de praktijk…

”Blijven investeren in onze werknemers is de enige manier om aan de top te blijven”

Florex is een bloembollenbedrijf dat in 1988 door vader Joop Klumpenhouwer is opgericht (als zoon van een bloembollenkweker in Andijk). In 1999 namen Wim en Gertjan Klumpenhouwer het familiebedrijf Florez van hun vader over. Gertjan is naast algemeen directeur van Florex ook bestuurder van brancheorganisatie Anthos. Colland vroeg hem wat de impact van de pandemie is geweest, hoe hij zorgt voor een goed werkklimaat en welke uitdagingen hij voor de komende jaren ziet.  Lees hier het verhaal van de broers Klumenhouwer.

”Werknemers duurzaam inzetbaar houden via scholing en ontwikkeling is goed voor de sector”

In de sectorcommissie Dierhouderij vertegenwoordigen sociale partners de belangen van werkgevers en werknemers in de sector Dierhouderij. Colland sprak Wilco Brouwer de Koning (Melkveehouder en bestuurslid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland) en Erik Honkoop (bestuurder namen CNV). ”Ons doel is gelukkige werknemers en werkgevers en een gezonde toekomstbestendige arbeidsmarkt”. Lees hier hun verhaal.

Subsidieregelingen

Voor alle agrarische sectoren beschikbaar

 

  • SLIM-regeling: Heb je binnen jouw bedrijf ideeën gericht op leren en ontwikkelen van jouw werknemers? Kijk hier of je gebruik kunt maken van de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (mkb).
  • STAP-budget: Als werkende of werkzoekende kun je een STAP-budget van maximaal €1000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie inzetten voor een cursus, training of opleiding. Wil je nog graag gebruik maken van het STAP-budget? Dan kan nog tot 31 december 2023. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Subsidieregelingen per sector

Grote kas

Glastuinbouw

Open Teelten

Productiegerichte Dierhouderij

paddenstoelenkwekerij

Paddenstoelenteelt

Adviseurs Leven Lang Ontwikkelingen

In de verschillende deelsectoren zijn scholingsadviseurs en kennismakelaars actief die kosteloos met je kunnen meedenken over ontwikkeling van je werknemers. Wil je eens sparren over de opleidingsmogelijkheden, het creëren van een leercultuur op je bedrijf of over subsidies die je kunt gebruiken? Neem dan contact op met de adviseur van jouw sector!

 

Dineke Rietveld
Van links naar rechts: Hans Schilders, Marielle Gooijaers, André Hubregtse, Jeannet Mulder, Lilian van Uhm, Henriëtte Rozendaal, Dineke Rietveld en Antoon Sanders

 

Groene Persona’s

Hoewel iedereen anders is, vond Groenpact vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Elk profiel geeft inzicht in hoe werknemers in hun werk staan, wat ze belangrijk vinden en wat bij ze past qua leren en ontwikkelen.

Als jij weet in welk profiel jouw werknemer valt dan kan dat een leuke start zijn voor een gesprek over persoonlijke ontwikkelingen binnen jouw bedrijf. Een onderwerp wat in deze krappe arbeidsmarkt echt aandacht nodig heeft.

Op onze themapagina vind je de vier verschillende persona’s, en handvatten hoe je dit kunt gebruiken binnen je bedrijf.

Werknemer in kippenstal

Werken met stagiairs

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Door SBB Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Lees hier wat je moet regelen als je leerbedrijf wilt worden of bent. Ook hebben we een model stageovereenkomst beschikbaar wat je kunt gebruiken als er een stagiair op jouw bedrijf aan de slag gaat.