Een Leven Lang Ontwikkelen

Laatste update: 13 mei 2022, 12:16

Een Leven Lang Ontwikkelen

Je wilt toch ook altijd beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw medewerker(s). Op deze themapagina vind je de informatie over scholing en ontwikkeling op één plek. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl. Ook kun je contact opnemen met één van de sectoradviseurs Leven Lang Ontwikkelen. Hun contactgegevens vind je ook op deze pagina.

Subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die je maakt. We hebben alle subsidiemogelijkheden voor je op een rij gezet.

 1. Colland Arbeidsmarkt subsidie
 2. Subsidieregeling praktijkleren
 3. Overige subsidies

BBL-leerlingen ‍

Om als sector te kunnen blijven beschikken over voldoende en kwaliteit opgeleide medewerkers is het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Een Beroeps Begeleide Leerweg – BBL – is hier een goed voorbeeld van. Lees hier meer over de mogelijkheden om BBL-leerlingen in te zetten op jouw bedrijf en bekijk de model arbeidsovereenkomst.

Stagiaires ‍

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Door SBB Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Lees hier wat je moet regelen als je leerbedrijf wilt worden of bent en bekijk de model stageovereenkomst.

Schakel jij een adviseur in ❓

Schakel jij wel eens een adviseur leven lang ontwikkelen in?

View Results

Laden ... Laden ...

Adviseurs leven lang ontwikkelen

Boomkwekerij – Robert Soesman

Profielfoto R. Soesman

 

 

 

 

 


Als scholingsconsulent wil ik mensen helpen met het vinden van leermogelijkheden die aansluiten bij hun wensen en behoeftes en passen binnen het bedrijf. Neem gerust contact met mij op. 

06-30108049
r.soesman@talentboom.nl

Melkveehouderij – Elsbeth Timmerman

 

 

De melkveehouderij vraagt van de ondernemer en werknemer constante aanpassingen. Leven lang leren hoort bij een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Ik denk graag met je mee!

06-24177049 of
etimmerman@ltonoord.nl

 

Boomkwekerij – Mariëlle Gooijaers

Marielle Mulder

 

 

Als scholingsconsulent wil ik mensen helpen met het vinden van leermogelijkheden die aansluiten bij hun wensen en behoeftes en passen binnen het bedrijf. Maak gerust een afspraak of kijk op www.talentboom.nl.

06-57643458
m.gooijaers@talentboom.nl

 

Fruitteelt – Jeannet Mulder

Leren en blijven leren is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van ondernemers en werknemers in de fruitteeltsector! Kijk ook eens op:  www.fruitacademie.nl   

06 – 10 21 65 33
jmulder@nfofruit.nl

Pluimveehouderij – Dineke Rietveld

Dineke Rietveld

 

 

 

Op zoek naar een cursus of opleiding in de Pluimveehouderij? Benieuwd welke het beste bij jezelf of je medewerker(s) past? Bel of mail voor onafhankelijk advies! 

06 – 21 19 98 93
info@dinekerietveld.nl

 

Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt – Hans Schilders

 

 

Ik adviseer bedrijven en stimuleer de bewustwording en bereidheid m.b.t. scholing en ontwikkeling. Hiermee draag ik bij aan de continuïteit van de bedrijven. Kijk gerust op www.talentoogst.nl

06 – 30 60 14 25
hans@talentoogst.nl

Colum Eric Douma

Eric Douma

“Als portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs LTO Nederland sta ik samen met ons landelijk team van bestuurders en medewerkers aan de lat om vanuit onze sectoren en regio’s voor renderend ondernemerschap en verbindend onderwijs te gaan.”

Onze belangrijkste taak is voldoende ondernemersruimte te ontwikkelen en te behouden op het boer en tuinderserf zodat onze sectoren een gezond rendement kunnen realiseren op de investeringen die ondernemers doen.

Onze boeren en tuinders produceren gezond voedsel en energie, leggen CO2 vast, investeren in waterberging en -beheer, zorgen voor werkgelegenheid en economische activiteit, zijn actief in het beheer van de natuur en investeren via zorg, toerisme en groen in de gezondheid van de samenleving als geheel. Op Nederlandse bodem, maar wel als onderdeel van een Europese en mondiale markt.

Onze inzet is om de meervoudige verwachtingen die de Nederlandse en Europese maatschappij aan boeren en tuinders stelt tot uiting te laten komen in zowel een gezond rendement als in afspraken die recht doen aan het ritme van de natuur en de markt waarin wij werken. Een gezond rendement gaat zowel over een passende vergoeding voor de producten en diensten, ecologisch rendement en het maatschappelijk rendement dat tot uiting komt in gezonde planten en gewassen, gezonde dieren en goed werkgeverschap.

Respectvol omgaan met planten, gewassen, dieren en mensen kenmerkt onze sectoren. En dat geldt ook voor het bundelen van individueel ondernemerschap tot collectieve kracht. Onze ondernemers investeren in de lange termijn en voor volgende generaties boeren en tuinders. Om in ons domein van de belangenbehartiging hieraan bij te dragen hebben wij landelijk vijf pijlers afgesproken om van daaruit onze ambities en mijlpalen te toetsen en verder vorm te geven.

 • Waardevol ondernemerschap
 • Goed werkgeverschap
 • Heldere spelregels en faciliteiten
 • Renderende innovaties
 • Verbindend onderwijs

Toevoegen op het boer en tuinderserf is belangrijker dan ooit omdat de uitdagingen ook diverser zijn. Op alle pijlers is geen “one size fits all” van toepassing omdat onze ondernemers hun onderneming op verschillende manieren runnen. Waar de ene ondernemer uitstekend de nieuwste technologie kan toepassen in het werk, richt  een andere ondernemer zich op het ontwikkelen van nieuwe markten en diensten.

Wat voorop moet staan is dat de randvoorwaarden waar wij een lans voor breken moeten bijdragen aan het verdienvermogen, continuïteit, zekerheid en beschikbaarheid van mensen en middelen.

Ik prijs mij gelukkig met boer en tuinder bestuurders die vanuit de sectoren en regio’s interessiek weten wat er te doen is om dit het hoofd te bieden.En dat de medewerkers binnen onze organisaties waar de bestuurders actief zijn bijdragen aan de uitdagingen op het boer en tuinderserf in praktisch en toegespitste oplossingen. Vele uitdagingen zullen we samen met en voor onze boer en tuinders aangaan want zij zijn immers ons fundement waar wij ons elke dag voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Eric Douma
Porteffeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs LTO Nederland

Visie op onderwijs

Voor de continuïteit van agrarische bedrijven is het noodzakelijk dat ondernemers en werknemers in de sector zich blijven ontwikkelen enlto nederland logo bijscholen op het gebied van o.a. technologie en innovatie en wet- en regelgeving. Wij focussen ons op de onderstaande pijlers.

 • Leven Lang Ontwikkelen voor continuïteit van bedrijven
 • Goed Werkgeverschap
 • Samen met Groen Onderwijs

Bron: Leven Lang Ontwikkelen – LTO

Glastuinbouw – Kasgroeit

Wil je meer groei realiseren binnen je organisatie? Denk dan ook aan het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers. De adviseurs van Kasgroeit kunnen je hierbij helpen. Kijk op www.kasgroeit.nl. Meer info via 088 – 32 92 070 of info@kasgroeit.nl

kasgroeit logo  

Van links naar rechts: Mara Juckers, Anneke Postma, Jolanda Rosloot (allen adviseur scholing en ontwikkeling) en Martijn van Velzen (adviseur voor o.a. de Stagesimulator)