Een Leven Lang Ontwikkelen

Laatste update: 26 maart 2019, 13:53

Een Leven Lang Ontwikkelen

U wilt beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang dat u als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van u zelf, maar ook van uw medewerker(s). Op deze themapagina vindt u de informatie over scholing en ontwikkeling op één plek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl. Ook kunt u contact opnemen met één van de sectoradviseurs Leven Lang Ontwikkelen, waarvan u de informatie hieronder aantreft.

Visie op onderwijs

Excellente groene opleidingen voor ondernemers en medewerkers zijn belangrijk voor het heden en de toekomst van de land- en tuinbouw en het omliggende bedrijfsleven. LTO Nederland draagt door middel van haar visie op onderwijs bij om dit te realiseren. Deze visie bestaat uit drie pijlers:

  1. Concentratie van het groene onderwijs door te komen tot kernopleidingen voor teelt en dier. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van groene opleidingen te kunnen blijven garanderen.
  2. Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs om kennisuitwisseling en innovatie te stimuleren.
  3. Het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen voor ondernemers en medewerkers door de leercultuur op bedrijven te stimuleren en (cursorisch) onderwijs beter af te stemmen op werkenden.

 

Subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die u maakt.  We hebben alle subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet.

  1. Colland Arbeidsmarkt subsidie
  2. Subsidieregeling praktijkleren
  3. Scholings- of loopbaanvoucher
  4. Overige subsidies

Column Cees Ruhé – Heeft groen onderwijs nog toekomst?

In maart 2018 heeft de Onderwijsinspectie een rapport uitgebracht over de toekomst van de AOC’s. Hoewel ik enkele stevige conclusies had verwacht, is het rapport alsnog hard bij mij aangekomen. De financiële positie van een aantal AOC’s is moeizaam en het aantal leerlingen neemt naar verwachting in de komende vijf jaar met gemiddeld 20% af.

 

BBL-leerlingen

Om als sector te kunnen blijven beschikken over voldoende en kwaliteit opgeleide medewerkers is het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Een Beroeps Begeleide Leerweg – BBL – is hier een goed voorbeeld van. Lees hier meer over de mogelijkheden om BBL-leerlingen in te zetten op uw bedrijf en bekijk de model arbeidsovereenkomst.

Stagiaires

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Lees hier wat u moet regelen als u leerbedrijf wilt worden of bent en bekijk de model stageovereenkomst.

Adviseurs leven lang ontwikkelen

Melkveehouderij – Elsbeth Veltink

De melkveehouderij vraagt van de ondernemer en werknemer constante aanpassingen. Leven lang leren hoort bij een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Ik denk graag met u mee!

Contact: 06 – 24 17 70 49 of eveltink@projectenltonoord.nl

Pluimveehouderij – Dineke Rietveld

Op zoek naar een cursus of opleiding? Benieuwd welke het beste bij jezelf of je medewerker(s) past? Bel of mail voor onafhankelijk advies! 

Contact: 06 – 21 19 98 93 of info@dinekerietveld.nl

Varkenshouderij – Linda Janssen

Kennis en kunde van uzelf en uw medewerkers bepalen de groei van uw bedrijf. Ik help u scholingsvragen scherp te krijgen en nieuwe scholingsactiviteiten ontwikkelen. Zie: www.varkensnet.nl

Contact: 06 – 22 21 39 82 of info@varkensnet.nl

Boomkwekerij – Mariëlle Mulder

Ik help productie- en handelsbedrijven het maximale uit talenten van medewerkers te halen. Dit levert meer rendement uit arbeid op. Maak een afspraak. Zie www.talentboom.nl

Contact: 06 – 57 64 34 58 of m.mulder@talentboom.nl

Scholingsadviseur Piet Verhoeven is voorlopig niet bereikbaar.

 

Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt – Hans Schilders

Ik adviseer bedrijven en stimuleer de bewustwording en bereidheid m.b.t. scholing en ontwikkeling. Hiermee draag ik bij aan voldoende en competente werknemers en daarmee ook aan de continuïteit van de bedrijven. Kijk op www.talentoogst.nl

Contact: 06 – 30 60 14 25 of hans@talentoogst.nl

 

Fruitteelt – Karin Rommens

Succes van je bedrijf gaat vaak samen met het stimuleren je eigen ontwikkeling en die van jouw medewerkers.
Graag adviseer ik om de verandering in gang te zetten en te kijken welke mogelijkheden er zijn. Zie ook:  www.fruitacademie.nl. 

Contact: 06 – 22 94 40 37 of krommens@nfofruit.nl

 

Glastuinbouw – Kasgroeit

Wil je meer groei realiseren binnen je organisatie? Denk dan ook aan het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers. Kas groeit kan je hierbij helpen. Kijk op www.kasgroeit.nl.
Meer info via 088 – 32 92 070 of info@kasgroeit.nl

Van links naar rechts: Mara Juckers, Anneke Postma, Jolanda Rosloot (allen adviseur scholing en ontwikkeling) en Martijn van Velzen (adviseur voor o.a. de Stagesimulator)