Een Leven Lang Ontwikkelen

Je wilt toch ook altijd beschikken over voldoende werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw werknemer(s).

Op deze themapagina vind je de informatie over scholing en ontwikkeling op één plek. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl. Ook kun je contact opnemen met één van de sectoradviseurs Leven Lang Ontwikkelen. Hun contactgegevens vind je ook op deze pagina.

Column Eric Douma

“Als portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs LTO Nederland sta ik samen met ons landelijk team van bestuurders en medewerkers aan de lat om vanuit onze sectoren en regio’s voor renderend ondernemerschap en verbindend onderwijs te gaan.”

Onze belangrijkste taak is voldoende ondernemersruimte te ontwikkelen en te behouden op het boer- en tuinderserf zodat onze sectoren een gezond rendement kunnen realiseren op de investeringen die ondernemers doen.

Om in ons domein van de belangenbehartiging hieraan bij te dragen hebben wij landelijk vijf pijlers afgesproken om van daaruit onze ambities en mijlpalen te toetsen en verder vorm te geven. Eén van die pijlers is ‘verbindend onderwijs en leven lang ontwikkelen’.

Als sector investeren we in het onderwijs en in onze ondernemers met verbindend onderwijs en leven lang ontwikkelen. Daarbij leggen we verbindingen tussen ondernemers binnen en buiten de sector. Tussen wat nú nodig is en waar stráks behoefte aan is. Tussen huidige én volgende generaties boeren en tuinders.

Een mooi voorbeeld hiervan is het SER-advies traject ‘Groene Transities en Arbeidsmarkt’ waar de SER op verzoek van de ministeries LNV en I&W een advies uitbrengt wat er nodig is op de groenblauwe arbeidsmarkt én in het onderwijs, om de transities waar we voor staan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. LTO Nederland is als 1 van de 3 centrale werkgeversorganisaties betrokken bij het uitbrengen van dit advies. Hier zie je en ervaar je dat de samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven zo belangrijk is en ons echt verder kan brengen. En dat de uitdagingen niet stoppen binnen één specifieke sector, maar dat de oplossing juist ligt bij het denken buiten de gebaande paden.

Het groene onderwijs moet een brede focus hebben en ook aantrekkelijk zijn voor jongeren en instromers. Maar uitgeleerd ben je als ondernemer of werknemer nooit. De sector moet daarom beschikken over voldoende aanbod aan leer- en onderwijsmodules. Dit kan in de vorm van brancheopleidingen. En belangrijk is dat de leercultuur op bedrijven wordt gestimuleerd.

Toevoegen op het boer en tuinderserf is belangrijker dan ooit omdat de uitdagingen ook steeds meer divers zijn. Op alle pijlers in ons domein is geen ‘one size fits all’ van toepassing omdat onze ondernemers hun onderneming op verschillende manieren runnen.

Ik prijs mij gelukkig met boeren en tuinder bestuurders die vanuit de sectoren en regio’s intrinsiek weten wat er te doen is om dit het hoofd te bieden. En dat de medewerkers binnen onze organisaties waar de bestuurders actief zijn bijdragen aan de uitdagingen op het boer- en tuinderserf in praktisch en toegespitste oplossingen. Vele uitdagingen zullen we samen met en voor onze boer en tuinders aangaan want zij zijn immers ons fundament waar wij ons elke dag voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Eric Douma

Portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs LTO Nederland

Subsidieregelingen

Voor alle agrarische sectoren beschikbaar

Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw medewerker(s). Per 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM. Deze SLIM-subsidie helpt je als werkgever bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in jouw bedrijf. Je kunt hiermee initiatieven opzetten om jouw werknemers te laten ontwikkelen en er voor te zorgen dat zij hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. Voorbeelden hiervan zijn het laten maken van een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan, een loopbaan- en ontwikkeladvies kunnen aanbieden aan jouw medewerkers of het ontwikkelen van  een systeem van ontwikkelgesprekken met medewerkers. Meer informatie over waar je je registreert in het Subsidieportaal en over het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Subsidieregelingen per sector

Grote kas

Glastuinbouw

Open Teelten

Productiegerichte Dierhouderij

paddenstoelenkwekerij

Paddenstoelenteelt

Verhalen uit de praktijk…

”Blijven investeren in onze werknemers is de enige manier om aan de top te blijven”

Florex is een bloembollenbedrijf dat in 1988 door vader Joop Klumpenhouwer is opgericht (als zoon van een bloembollenkweker in Andijk). In 1999 namen Wim en Gertjan Klumpenhouwer het familiebedrijf Florez van hun vader over. Gertjan is naast algemeen directeur van Florex ook bestuurder van brancheorganisatie Anthos. Colland vroeg hem wat de impact van de pandemie is geweest, hoe hij zorgt voor een goed werkklimaat en welke uitdagingen hij voor de komende jaren ziet.  Lees hier het verhaal van de broers Klumenhouwer.

”Werknemers duurzaam inzetbaar houden via scholing en ontwikkeling is goed voor de sector”

In de sectorcommissie Dierhouderij vertegenwoordigen sociale partners de belangen van werkgevers en werknemers in de sector Dierhouderij. Colland sprak Wilco Brouwer de Koning (Melkveehouder en bestuurslid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland) en Erik Honkoop (bestuurder namens CNV). ”Ons doel is gelukkige werknemers en werkgevers en een gezonde toekomstbestendige arbeidsmarkt”. Lees hier hun verhaal.

Adviseurs Leven Lang Ontwikkelingen

In de verschillende deelsectoren zijn scholingsadviseurs en kennismakelaars actief die kosteloos met je kunnen meedenken over ontwikkeling van je werknemers. Wil je eens sparren over de opleidingsmogelijkheden, het creëren van een leercultuur op je bedrijf of over subsidies die je kunt gebruiken? Neem dan contact op met de adviseur van jouw sector!

 

   Dineke Rietveld
Van links naar rechts: Jos Klop, Arna Vliegen-Verschure, Jolanda Rosloot, Hans Schilders, Marielle Gooijaers, André Hubregtse, Jeannet Mulder, Lilian van Uhm, Henriëtte Rozendaal, Dineke Rietveld en Antoon Sanders

 

Groene Persona’s

Hoewel iedereen anders is, vond Groenpact vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Elk profiel geeft inzicht in hoe werknemers in hun werk staan, wat ze belangrijk vinden en wat bij ze past qua leren en ontwikkelen.

Als jij weet in welk profiel jouw werknemer valt dan kan dat een leuke start zijn voor een gesprek over persoonlijke ontwikkelingen binnen jouw bedrijf. Een onderwerp wat in deze krappe arbeidsmarkt echt aandacht nodig heeft.

Op onze themapagina vind je de vier verschillende persona’s, en handvatten hoe je dit kunt gebruiken binnen je bedrijf.

Werknemer in kippenstal

Werken met stagiairs

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Door SBB Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Lees hier wat je moet regelen als je leerbedrijf wilt worden of bent. Ook hebben we een model stageovereenkomst beschikbaar wat je kunt gebruiken als er een stagiair op jouw bedrijf aan de slag gaat.

Gerelateerde berichten

Gratis loopbaancheck beschikbaar voor de dierhouderij

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen moeten werknemers langer gezond doorwerken, zo ook in de dierhouderij. Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van je werknemers is daarbij erg belangrijk. Een loopbaancheck, gratis beschikbaar voor de dierhouderij, biedt uitkomst.

Vraag SLIM-subsidie aan vanaf 1 tot en met 28 maart 2024

Aanvragen SLIM-subsidie kan van 1 tot en met 28 maart 2024. Investeer in de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers

Werkgevers gezocht voor ‘Leven Lang Ontwikkelen’: ontvang maatwerkplan voor jouw bedrijf en begeleiding

Wil jij als werkgever aan de slag met leren en ontwikkelen in je bedrijf, maar weet je niet goed waar te beginnen? Dan we zoeken we jou!