Wat is de ingangsdatum van de PAWW?

Wat is de ingangsdatum van de PAWW?
3 december 2018 Diana Eleveld

Laatste update: 23 november 2022, 15:08

Per 1 oktober 2022 is de PAWW regeling voor vijf jaar verlengd. Inmiddels is de bijbehorende cao (PAWW Agrarisch, Groen en Visserij)  algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.