Doe jij ook mee aan dit onderzoek naar personeelskrapte?

Administratieve werkzaamheden

Graag nodigt LTO Nederland jou uit om deel te nemen aan het onderzoek naar oplossingen voor  het groeiende personeelstekort in de agrarische sector. Jouw inbreng is van grote waarde voor LTO. Heb je moeit met het invullen van vacatures? Welke maatregelen neem je om vacatures te vervullen? En welke obstakels ervaar je bij het nemen van deze maatregelen? Met deze inzichten helpen we beleidsmakers en politici bij het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de werkpraktijk in de agrarische sector.

Meedoen aan het onderzoek

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Via deze link kun je de vragenlijst invullen in een beveiligde omgeving.

Na deelname aan het onderzoek ontvang je een samenvatting van de onderzoeksresultaten specifiek voor jouw sector. Hierin zijn concrete best practices opgenomen voor het invullen van vacatures, afkomstig van andere werkgevers binnen jouw sector.

Let op: Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door iemand met zicht op het HR- beleid van uw organisatie.

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau gevestigd in Amsterdam. Financiële ondersteuning voor dit onderzoek is verleend door Instituut Gak.

Privacy

Jouw deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk. De resultaten worden geanonimiseerd, zodat in de rapportage niets herleidbaar is naar jou of jouw bedrijf.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met SEO Economisch Onderzoek via arbeidsmarktkrapte@seo.nl.