Eerste Kamer verwerpt spoedwet éxtra verhoging minimumloon

Glastuinbouw

Op 16 april heeft de Eerste Kamer de voorgestelde spoedwet voor een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli verworpen. Dit besluit doet recht aan de grote zorgen van werkgevers over de verdere stapeling van werkgeverslasten. Verbetering van de bestaanszekerheid vraagt om een andere aanpak.

De Eerste Kamer geeft met dit besluit onder andere gehoor aan de eerdere oproep van LTO om de extra verhoging af te wijzen en de koopkrachtondersteuning op een andere manier vorm te geven. Met het verwerpen van de spoedwet komt een extra verhoging per juli te vervallen.

LTO wil dat de belasting- en premiedruk voor werkgevers én werkenden wordt verlaagd gericht om (meer) werken aantrekkelijker te maken. Werknemers houden dan netto meer over, de werkgeverslasten stijgen niet nog verder en meer werken wordt ook nog eens aantrekkelijker. LTO roept de formerende partijen op hier werk van te maken.

Bron: LTO