Wat als mijn audit plaatsvindt op het moment dat er geen werknemers zijn gehuisvest of de tijdelijke huisvesting nog niet op het bedrijf aanwezig is?

Wat als mijn audit plaatsvindt op het moment dat er geen werknemers zijn gehuisvest of de tijdelijke huisvesting nog niet op het bedrijf aanwezig is?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Wanneer u de audit voor het keurmerk flexwonen combineert met uw jaarlijkse GLOBALG.A.P. audit, kan het voorkomen dat er op dat moment geen werknemers zijn gehuisvest. Of dat u tijdelijke huisvesting gebruikt  die tijdens de audit nog niet aanwezig is. De auditor dient zich een goed beeld van de huisvesting te kunnen vormen. De huisvesting dient dus beschikbaar en toegankelijk te zijn op het moment van de audit. Indien tijdens piektijden (extra) huisvesting wordt geplaatst en als deze tijdens de audit niet beschikbaar is, dient de extra huisvesting tijdens gebruik beoordeeld te worden middels een extra audit. Tijdens de eerste audit beoordeelt de auditor wat hij kan beoordelen, tijdens de extra (korte audit) wordt de extra bijgeplaatste huisvesting beoordeeld. Een aantal onderdelen uit de norm hoeven dan niet normaals gecontroleerd te worden.