Tellen tijdelijke dienstverbanden van mensen uit de doelgroep ook mee?

Tellen tijdelijke dienstverbanden van mensen uit de doelgroep ook mee?
10 november 2016 Mirthe Post

Als er sprake is van een dienstverband tellen de uren mee. Als iemand niet langer in dienst is, telt hij niet meer mee. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat bij de monitoring van de banenafspraak altijd het aantal verloonde uren – en dus banen – van de maand december wordt afgezet tegen het aantal verloonde uren tijdens de nulmeting van 1 januari 2013 (dit zijn de uren van december 2012).