Moet ik aan alle eisen uit de norm voldoen?

Moet ik aan alle eisen uit de norm voldoen?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Ja, de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw bepalen dat u aan alle eisen moet voldoen. Echter, gedurende een ingroeiperiode gelden kunt u het certificaat behalen met ‘iets lagere’ eisen. Dat betekent dat uw certificering (nog) niet wordt afgewezen als u niet voldoet aan de controlepunten waarbij “aanbeveling” staat. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende tijd de punten waar nu nog aanbeveling staat een strengere waardering krijgen (major of minor). De verwachting is dat dit tijdens nieuwe cao-onderhandelingen aan de orde zal komen. De auditor licht één en ander tijdens de audit nader aan u toe.