Moet een werknemer met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in het doelgroepregister?

Moet een werknemer met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in het doelgroepregister?
10 november 2016 Mirthe Post

Ja, de mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan van het UWV, anders tellen zij niet mee voor de Banenafspraak. Mensen in de Wajong en mensen met een WSW-indicatie of Wiw- en ID-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Mensen uit de Participatiewet neemt het UWV in het register op als het UWV heeft beoordeeld dat zij tot de doelgroep behoren. Het is verstandig om voordat iemand aan de slag gaat te zorgen voor een beoordeling voor de banenafspraak. Dat kan teleurstelling voorkomen. De gemeente kan het UWV vragen om voor deze (potentiële) werknemer een beoordeling arbeidsvermogen uit te voeren. Ook kan iemand met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet zich rechtstreeks bij het UWV aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen.

U kunt als werkgever bij het UWV navragen of een (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen aan de hand van het BSN en loonheffingennummer. Vanaf eind 2015 kunt u het register via een portal zelf raadplegen.