Krijgen alle werkgevers te maken met de Quotumregeling als deze gaat gelden?

Krijgen alle werkgevers te maken met de Quotumregeling als deze gaat gelden?
10 november 2016 Mirthe Post

Nee, alleen werkgevers met 25 of meer werknemers kunnen met de quotumheffing te maken krijgen. Of een bedrijf daaronder valt, kijkt het UWV naar de verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden. Aan de hand van de polisadministratie stelt het UWV vast of een bedrijf dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte. Dit betekent overigens ook dat de uren van ingeleend personeel (bijv. uitzendkrachten) niet meetellen om te bepalen of u boven de 40.575 uren per jaar uitkomt.