Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?

Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?
23 april 2018 Mirthe Post

Ja, maar alleen wanneer zwaarwegende bedrijfsomstandigheden deelname niet toelaten. Bij een geschil kunnen werkgever en/of werknemer zich wenden tot de paritaire commissie.