Banenafspraak en Quotumwet

Banenafspraak en Quotumwet
10 november 2016 Mirthe Post

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. De Quotumregeling kan ingaan als het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald. Dan kunt u als werkgever verplicht worden om een werknemer met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf te plaatsen. Doet u dat niet? Dan krijgt u te maken met de zogenaamde quotumheffing. Klik hier om een overzicht te downloaden.

  • Wat houdt de Banenafspraak in?

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector (waaronder de agrarische sector) en 25.000 bij de overheid. De Banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers (grote en kleine) in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Meer informatie over de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.