Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

Laatste update: 29 november 2021, 21:21

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om in Nederland te komen en blijven werken. De huisvesting moet goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen. Deze normen zijn opgesteld door werknemers en werkgeversvertegenwoordigers. Meer weten over algemene zaken rondom huisvesting? Bekijk dan onze huisvestingspagina. Benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten tussen AKF en SNF? Lees het artikel van Expertisecentrum Flexwonen.

Waarom laten certificeren?

  • Het AKF erkent de kwaliteit van de huisvesting voor jouw werknemers.
  • In tegenstelling tot andere keurmerken mogen units – verplaatsbare huisvestingsvormen – ook gecertificeerd worden.
  • Je mag de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.

Over het AKF

Het AKF is medio 2019 gelanceerd. Sinds januari 2020 mag het schema onder accreditatie worden toegepast door de Raad van Accreditatie. Het AKF is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werknemersorganisaties CNV en FNV, en wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Gecertificeerde bedrijven

Benieuwd welke land- en tuinbouwbedrijven reeds gecertificeerd zijn?

Bekijk het Register van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Praktijkvoorbeeld

“Wij hebben flink geïnvesteerd in goede huisvesting voor seizoenarbeiders. Door ons te laten certificeren kunnen we laten zien dat we goed werkgeverschap serieus nemen en dat onze huisvesting voldoet aan hoge eisen. Overigens is het grootste compliment als de Poolse werknemers zelf enthousiast zijn over de accommodatie. Ze werken hard, dus ze hebben ook recht op goede huisvesting.”

Irma Rood, De Wit Bloembollen in Bovenkarspel

Eenvoudig certificeren: het 4-stappenplan

Wil je de huisvesting die je aanbiedt aan jouw werknemers laten certificeren? Doorloop onderstaande vier stappen:

1. Bereid je voor op de certificering door middel van een interne audit. Je controleert zelf  aan de hand van de normen of de huisvesting voldoet en legt de bevindingen en de uitgevoerde acties vast.

2. Sluit een contract af met één van de certificerende instellingen en teken de eigen verklaring naleving cao. Om kosten te besparen adviseren wij je de audit (indien mogelijk) in combinatie met de GlobalG.A.P. audit te plannen. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten.

3. Als je aan de normen voldoet wordt je als gecertificeerd werkgever opgenomen in het Register Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

4. Sluit een huurovereenkomst met jouw werknemer en een volmacht om de kosten van huisvesting in te houden op het loon.

5. De certificering is geldig voor 1 jaar. Na dat jaar kun je uiteraard met een nieuwe audit uw certificering verlengen.

Certificerende instellingen

De audits en certificering van de bedrijven kan verzorgd worden door twee onafhankelijke certificerende instellingen. Zij bepalen of de huisvesting aan de eisen voldoet en of de werkgever een certificaat krijgt of niet. Er is gekozen voor de certificerende instellingen die ook certificering voor GLOBAL G.A.P. verzorgen; zij hebben veel kennis van audits, techniek en de sector, zodat één en ander met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat. Ondernemingen die gecertificeerd willen worden kunnen zich bij één van onderstaande certificerende instellingen aanmelden.

Voor meer informatie over het certificeringsproces en de kosten kun je terecht bij één van de drie certificerende instellingen:

Extra tools voor huisvesting

Voorbeeld veiligheidskaart

In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools.

Voorbeeld klachtenprocedure

Download een voorbeeld klachtenprocedure in de taal die je nodig hebt.

Klachtenprocedure – Nederlands
Klachtenprocedure – Pools
Klachtenprocedure – Engels
Klachtenprocedure – Roemeens
Klachtenprocedure – Bulgaars

Arbeidsovereenkomsten en volmacht

Je kunt hier voorbeeld arbeidsovereenkomsten downloaden voor o.a. de cao Open Teelten, cao Glastuinbouw en de regeling piekarbeid. In dit model is een artikel opgenomen over huisvesting. Ook is er een model volmacht beschikbaar via deze link. Van deze documenten kun je ook Poolse, Engelse – en in een aantal gevallen Roemeense en Bulgaarse – vertalingen downloaden.

Verkorte huis- en leefregels

Op basis van de norm is het noodzakelijk werknemers in hun landstaal te informeren over huis- en leefregels. Download hier een voorbeeld van een dergelijk reglement.

Huis- en leefregels – Nederlands
Huis- en leefregels – Pools
Huis- en leefregels – Engels
Huis- en leefregels – Roemeens
Huis- en leefregels – Bulgaars

Agririsch Keurmerk Flexwonen

Gebruiksvoorschriften logo keurmerk

Is jouw huisvesting goedgekeurd en mag je het logo Agrarisch Keurmerk Flexwonen voeren? Bekijk dan hier de gebruiksvoorschriften voor het logo. Ook kun je een raamsticker(s) ontvangen voor jouw huisvesting. Neem hiervoor contact op met de Werkgeverslijn.