Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector. Op basis van de tussentijdse wijziging is er een nieuwe tekst ontstaan.

Varkens wegen

De tussentijdse wijziging bestaat uit:

  • De loonsverhoging van 5% in plaats van 2,75% (art. 4.3.6.) met de bijbehorende loontabellen.
  • De verhoging van de netto kilometervergoeding naar € 0,21 per kilometer met een maximum van € 8,40 (art. 4.6.4).
  • Aanpassing van de tabel voor werknemers met een arbeidsbeperking naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Je kunt de nieuwe cao-tekst vinden op de algemene pagina Productiegerichte Dierhouderij van de Werkgeverslijn.

 

Gerelateerde berichten

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.

Vakbonden akkoord met extra loonsverhoging Productiegerichte Dierhouderij

De lonen in de dierhouderij worden per 1 januari 2023 extra verhoogd tot 5%. Naast de verhoging wordt de onbelaste kilometervergoeding opgetrokken naar 0,21 euro. Deze tussentijdse wijziging werd eind 2022 aan de vakbonden voorgelegd.

Werkgevers productiegerichte dierhouderij: meer loon in 2023

Als het aan werkgevers ligt, krijgen werknemers in de dierhouderij in 2023 een loonsverhoging van 5%. Dat is meer dan oorspronkelijk is afgesproken. Werkgeversorganisaties hebben dit aanbod gisteren aan de vakbonden voorgelegd.

Vader en zoon sorteren eieren
Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 31 augustus 2022. Dit besluit is op 30 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Handen schudden
Vakbonden akkoord met eindbod Productiegerichte Dierhouderij

Het eindbod dat werkgevers in februari 2022 uitbrachten, is door de achterban van de vakbonden FNV Agrarisch en Groen en…