Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar
12 april 2023 Marten

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector.
Op basis van de tussentijdse wijziging is er een nieuwe tekst ontstaan.

De tussentijdse wijziging bestaat uit:

  • De loonsverhoging van 5% in plaats van 2,75% (art. 4.3.6.) met de bijbehorende loontabellen.
  • De verhoging van de netto kilometervergoeding naar € 0,21 per kilometer met een maximum van € 8,40 (art. 4.6.4).
  • Aanpassing van de tabel voor werknemers met een arbeidsbeperking naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Je kunt de nieuwe cao-tekst vinden op de algemene pagina Productiegerichte Dierhouderij van de Werkgeverslijn.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter