Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Nieuwe versie: Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard
Vader en zoon sorteren eieren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 31 augustus 2022. Dit besluit is op 30 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hierdoor geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Gerelateerde berichten

Varkens wegen
Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector.

Varkens wegen
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 18 maart 2023 . Dit naar aanleiding van het gesloten akkoord tussen werkgevers en vakbonden in januari 2023.