Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard
1 september 2022 Marco

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 31 augustus 2022. Dit besluit is op 30 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hierdoor geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

0 Reacties

Laat een reactie achter