Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 18 maart 2023 . Dit naar aanleiding van het gesloten akkoord tussen werkgevers en vakbonden in januari 2023.

Dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant op 17 maart 2023, omvat algemeen verbindend verklaring (AVV) tussen werkgevers en vakbonden namelijk;

  • De loonsverhoging van 5% i.p.v. 2,75% (art. 4.3.6.) met de bijbehorende loontabellen.
  • De verhoging van de netto kilometervergoeding naar € 0,21 per kilometer met een maximum van € 8,40 (art. 4.6.4).
  • Aanpassing van de tabel voor werknemers met een arbeidsbeperking naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Hierdoor gelden deze wijzigingen in de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Gerelateerde berichten

Werkgevers productiegerichte dierhouderij: meer loon in 2023

Als het aan werkgevers ligt, krijgen werknemers in de dierhouderij in 2023 een loonsverhoging van 5%. Dat is meer dan oorspronkelijk is afgesproken. Werkgeversorganisaties hebben dit aanbod gisteren aan de vakbonden voorgelegd.

Vader en zoon sorteren eieren
Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 31 augustus 2022. Dit besluit is op 30 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.