Vakbonden akkoord met extra loonsverhoging Productiegerichte Dierhouderij

Nieuwe versie: Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

De lonen in de dierhouderij worden per 1 januari 2023 extra verhoogd tot 5%. Naast de verhoging wordt de onbelaste kilometervergoeding opgetrokken naar 0,21 euro. Deze tussentijdse wijziging werd eind 2022 aan de vakbonden voorgelegd.

Deze zijn na consultatie van hun achterban akkoord gegaan met dit voorstel. Leden van de betrokken werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV, COBK en ENVIGO RMS zijn direct gehouden aan het toepassen van de extra loonsverhoging per 1 januari 2023.

Op dit moment worden de cao-tekst en bijbehorende loontabellen aangepast. Zodra deze gereed zijn, worden die direct gepubliceerd.
Werkgevers hoeven hierop echter niet te wachten en kunnen de extra verhoging al in hun salarisadministratie verwerken. Dan gaat het dus om de loonsverhoging van 5% i.p.v. 2,75% (art. 4.3.6.) en een verhoging van de netto kilometervergoeding naar € 0,21 per kilometer met een maximum van € 8,40 (art. 4.6.4).

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Varkens wegen
Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.