Werkgevers productiegerichte dierhouderij: meer loon in 2023

Als het aan werkgevers ligt, krijgen werknemers in de dierhouderij in 2023 een loonsverhoging van 5%. Dat is meer dan oorspronkelijk is afgesproken. Werkgeversorganisaties hebben dit aanbod gisteren aan de vakbonden voorgelegd.

Met deze tussentijdse verhoging willen werkgevers hun mensen tegemoetkomen in deze lastige tijden. Hoewel de gestegen kosten van het levensonderhoud niet volledig door de overheid en werkgevers kunnen worden gecompenseerd, is toch gekeken naar wat wél kan. “In een aantal dierlijke sectoren zijn de kosten ook behoorlijk gestegen en staat het verdienvermogen onder druk. Toch vinden we het belangrijk iets extra’s te doen voor onze mensen”, zegt voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Anton Butijn.

Het gaat om een extra verhoging van 2,25 procentpunt bovenop de reeds afgesproken 2,75%. De verhoging geldt voor alle werknemers die werkzaam zijn in de varkenshouderij, melkveehouderij, kuikenbroederij en het pluimvee. Naast de verhoging wordt de onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar 0,21 euro.

Vakbonden FNV en CNV zullen het aanbod aan hun eigen leden voorleggen. Zodra die instemmen, gaan de wijzigingen in. Tot die tijd blijft de verhoging van 2,75% per 1 januari van kracht.
Als de wijziging ingaat, zal deze van toepassing zijn voor agrarisch ondernemers die lid zijn van LTO Nederland en hieraan verbonden organisaties en POV en COBK.

 

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Varkens wegen
Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector.

Varkens wegen
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 18 maart 2023 . Dit naar aanleiding van het gesloten akkoord tussen werkgevers en vakbonden in januari 2023.