Vakbonden akkoord met eindbod Productiegerichte Dierhouderij

Handen schudden

Het eindbod dat werkgevers in februari 2022 uitbrachten, is door de achterban van de vakbonden FNV Agrarisch en Groen en CNV vakmensen geaccepteerd. Dat hebben de vakbonden 28 maart laten weten. Hiermee ontstaat een akkoord voor een nieuwe cao van twee jaar voor de Productiegerichte Dierhouderij met een duur van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Leden van de betrokken werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV, COBK en ENVIGO RMS zijn direct gehouden aan het toepassen van de punten uit het eindbod.
Dan gaat het bijvoorbeeld om de loonsverhoging van 2,75% per 1 januari 2022.

Nieuwe cao-tekst later beschikbaar
Partijen gaan nu aan de slag met de cao-tekst. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, wordt ze zo snel mogelijk ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW en gepubliceerd op de site van de Werkgeverslijn. Het ministerie heeft normaal gesproken acht weken nodig om te komen tot een AVV. In de nieuwe cao-tekst wordt ook de uitwerking weergegeven van de protocollaire afspraken die zijn gemaakt. Dit zijn afspraken over onderwerpen die verder in overleg worden uitgewerkt.

Webinar voor tekst en uitleg
Op 19 april zal de Werkgeverslijn in samenwerking met LTO Nederland een webinar organiseren. Tijdens dat webinar worden de wijzigingen van de cao toegelicht en kan je als deelnemer live vragen stellen. Hierbij zal o.a. Steve Fok, betrokken bij de onderhandelingen vanuit LTO Nederland aanwezig zijn.
Hier kan je je aanmelden voor het webinar.

 

Gerelateerde berichten

Varkens wegen

Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De cao Productiegerichte Dierhouderij kende een tussentijdse wijziging per 1 januari 2023. Deze tussentijdse wijziging is inmiddels akkoord bevonden en algemeen verbindend verklaard. De tussentijdse wijziging geldt dus voor de hele sector.