Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Quotumregeling?

Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Quotumregeling?
10 november 2016 Mirthe Post

Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen, zoals bij de Banenafspraak. Stel dat u als werkgever iemand uit de doelgroep heeft geplaatst en daarna ontslaat, dan tellen de uren die deze mensen in periode tot hun ontslag op de extra banen gewerkt hebben mee om vast te stellen of u aan het quotumpercentage voldoet. Als u de werknemer uit de doelgroep weer aanneemt, dan tellen de uren die iemand werkt vanaf dat moment weer mee.