Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Werkzaam op kantoor

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 is:

Leeftijd Jeugdloon-
percentage
Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar 80% € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar 60% € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar 50% € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar 39,5% € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar 34,5% € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar 30% € 580,30 € 133,90 € 26,78

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

Het minimumloon per uur kan worden berekend door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2023:

Leeftijd 38 uur per week
21 jaar en ouder € 11,75
20 jaar € 9,40
19 jaar € 7,05
18 jaar € 5,88
17 jaar € 4,65
16 jaar € 4,06
15 jaar € 3,53

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.

Gerelateerde berichten

Verhoging WML: dit vindt LTO Nederland ervan

Het bericht over het in één keer verhogen van het minimumloon met ruim 10%, is destijds ingeslagen als een bom.…

Kool snijden
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Open Teelten per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen.

Werkzaamheden in varkensstal
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen de uur- en maandlonen van trede B1 van de cao Productiegerichte Dierhouderij onder het wettelijk minimumloon te liggen.

Tulpen binden
Zorgen bij werkgevers over verhogen minimumloon

De gevolgen van de maatregel, die bedoeld is als sympathieke ingreep om de koopkracht te ondersteunen, lijken echter onvoldoende doordacht. De rekening wordt namelijk voor een belangrijk deel bij werkgevers neergelegd – ook bij werkgevers die het op dit moment al erg zwaar hebben.