Invloed wijziging WML op loongebouw cao Open Teelten per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen. Het gaat om de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1, B2 en C0 (eerste en tweede half jaar). Werkgevers zijn in dit geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. De bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 vind je hier.

Kool snijden

De impact van de verhoging van het wettelijk minimumloon op het loongebouw is ook onderwerp van gesprek tussen sociale partners die betrokken zijn bij de cao Open Teelten. De onderhandelingen lopen nog en het streven is om per 1 maart een nieuwe cao te hebben. Dat betekent dat er per 1 januari geen nieuw loongebouw is.

Deze flinke verhoging leidt mogelijk tot teleurstelling bij het deel van de werknemers dat, doordat ze op dit moment boven het ‘nieuwe’ minimumloon betaald worden, op 1 januari geen verhoging krijgen. Dit in tegenstelling tot werknemers die op het wettelijk minimumloonniveau betaald worden. De betrokken werkgeversorganisaties zijn op dit moment in overleg met de vakbonden over de mogelijkheden voor een tussentijdse vergoeding voor deze groep werknemers. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij je hierover via deze website.

 

 

Gerelateerde berichten

Werkzaam op kantoor

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 zijn bekend.