Verhoging WML: dit vindt LTO Nederland ervan

Het bericht over het in één keer verhogen van het minimumloon met ruim 10%, is destijds ingeslagen als een bom. En nog steeds maken werkgevers zich grote zorgen. Vooral omdat de land- en tuinbouw zich al in zeer zwaar weer bevindt. Denk alleen al eens aan de torenhoge energieprijzen. De verhoging van het minimumloon heeft daarnaast grote gevolgen voor de loongebouwen. Dat is een maatregel die je er zo gratis en voor niets bij krijgt, maar waar we wel iets mee moeten aan de cao-tafel.

LTO Nederland is op zichzelf niet tegen het verhogen van de lonen van werknemers. Het is wel belangrijk dat je oog blijft houden voor de omstandigheden binnen een sector. Zoals bekend staan bij een groot aantal producten de marges al erg onder druk: doorberekenen van deze verhoging zal dan ook onvermijdelijk zijn. Hierdoor zal de prijs van voedsel verder stijgen, wat de consument in de portemonnee zal gaan voelen.  Overigens zijn wij positief over de mkb-maatregelen die het kabinet rondom het Belastingplan heeft aangekondigd. Daarbij zit een verdere verruiming van de WKR en verlaging van de Aof-premie.

Onze oproep is vooral om te kijken naar het structureel vergroten van het nettoloon van werknemers en het verlagen van de werkgeverslasten. Werken moet lonen en mensen die meer willen werken moeten dat op hun loonstrook terugzien.

Steve Fok LTO Nederland  lto nederland logo
Steve Fok
Themaspecialist Ondernemerschap
LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Werkzaam op kantoor

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 zijn bekend.