Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023

Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023
24 oktober 2022 Maartje Jager

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen de uur- en maandlonen van trede B1 van de cao Productiegerichte Dierhouderij onder het wettelijk minimumloon te liggen. Werkgevers zijn verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen, dit betekent dat de lonen van werknemers in schaal B trede 1 (en bijbehorende jeugdlonen) per 1 januari 2023 verhoogd moeten worden tot het wettelijk minimumloonniveau. In dit bericht vind je de wettelijk minimum lonen per 1 januari 2023.

0 Reacties

Laat een reactie achter