Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023

Werkzaamheden in varkensstal

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen de uur- en maandlonen van trede B1 van de cao Productiegerichte Dierhouderij onder het wettelijk minimumloon te liggen.

Werkgevers zijn verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen, dit betekent dat de lonen van werknemers in schaal B trede 1 (en bijbehorende jeugdlonen) per 1 januari 2023 verhoogd moeten worden tot het wettelijk minimumloonniveau. In dit bericht vind je de wettelijk minimum lonen per 1 januari 2023.

Gerelateerde berichten

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Met het percentage van 10,15% worden de wettelijk minimum (jeugd)lonen verhoogd op 1 januari 2023. Dat is een forse sprong.

Werkzaam op kantoor
Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 zijn bekend.