april 2021

Eind dit jaar loopt de Cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het in gesprek gaan met de achterban. Vraag vakbonden…

werkgever pluimvee
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij…

Foto LTO Nederland
Inspiratiemiddag Stichting van de Arbeid aanpak preventie grensoverschrijdend gedrag

Op 9 november 2023 organiseert de Stichting van de Arbeid een inspiratiebijeenkomst in Den Haag over het thema preventie van…

Wil je dat jouw medewerkers weten wat hen motiveert en waar hun kwaliteiten liggen?

Met de loopbaancheck kunnen zij nagaan wat de ontwikkelmogelijkheden zijn op hun vakgebied en hoe zij gezond tot aan hun pensioen kunnen blijven werken.

Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt.

Maartje Jager blikt bij afscheid terug: van provisorisch naar prof

Als oudgediende in het team Werkgeverslijn land- en tuinbouw wist Maartje Jager als geen ander waar welke informatie over werkgeverschap in de agrarische sector was te vinden op de website. Maar