Week van de Teek: 22 t/m 26 april

Jaarlijks hebben 1,5 miljoen mensen in Nederland last van tekenbeten en krijgen ongeveer 27 duizend mensen de ziekte van Lyme. Een veel kleiner aantal wordt getroffen door een andere tekenbeetziekte, tekenencefalitis (TBE). Van 22 tot en met 26 april organiseert Stigas samen met een heel omvangrijk aantal organisaties de Week van de teek, en geeft daarbij voorlichting over teken en het voorkomen van deze tekenziekten. De informatie richt zich op alle werkenden in het groen en aan iedereen die graag geniet van de natuur.

Tijdens de week van de teek organiseert Stigas speciaal voor iedereen die in de agrarische en groene sector werkt een Tekenspreekuur. Dit spreekuur is van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april van 9:00 uur tot 10:00 uur. Bellen kan zonder afspraak. Het telefoonnummer is: 06 20 09 66 79. Mirjam de Groot, deskundige in het voorkomen van tekenbeten, beantwoordt telefonisch vragen over het voorkomen van tekenbeten, de ziekte van Lyme en tekenencefalitis (TBE).

Ook heeft Stigas dit jaar weer een korte poll gemaakt voor werknemers in de agrarische en groene sector over tekenbeten. Met de uitkomsten wil Stigas graag de voorlichting rondom tekenbeten verder verbeteren. Uit de poll van afgelopen jaar bleek bijvoorbeeld dat veel werkenden in het agrarisch en groen voorlichting krijgen over het verwijderen van teken. Daarnaast is ook het inschatten van de risico’s, het verstrekken van middelen die beschermen tegen teken meer voorlichting over het voorkomen van tekenbeten belangrijk.

Wil je contact opnemen tijdens het tekenspreekuur of meedoen aan de poll? Kijk dan op de website van Stigas voor meer informatie.