Wet Goed verhuurderschap aangenomen

Nieuwe versie: Aan de slag met goed verhuurderschap

Het wetsvoorstel Goed verhuurderschap is afgelopen week door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het uitvoeren van de aanbevelingen van ‘Roemer’. Met de wet wordt een landelijke norm voor goed verhuurderschap geïntroduceerd. Die zal ook gelden voor werkgevers die huisvesting voor internationale werknemers verzorgen. 

De landelijke normen zijn bedoeld om:

  • discriminatie en intimidatie tegen te gaan;
  • het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten;
  • de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen;
  • en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde. Dit vraagt van verhuurders om een aantal procedures op schrift te stellen.

Vergunning voor verhuur aan internationale werknemers
Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren voor reguliere verhuur en/of de verhuur aan arbeidsmigranten. Waar het gaat om arbeidsmigranten, kan een gemeente eisen stellen aan het maximaal aantal personen per kamer, de hygiënische omstandigheden en voorzieningen voor bijvoorbeeld het bereiden van eten. Dit houdt concreet in dat een gemeente als voorwaarde kan stellen dat er maximaal één persoon per kamer verblijft. Een keurmerk als AKF kan dienen als richtinggevend bij het bepalen van de voorzieningen en hygiëne.

Ingangsdatum wet Goed verhuurderschap
De landelijke normen gaan voor iedereen gelden op het moment dat de wet ingaat. Dat is nu voorzien voor 1 juli 2023. Vanaf dat moment kunnen gemeenten ook besluiten of zij een vergunningenstelsel willen invoeren. Voor bestaande huisvesting zal een overgangstermijn gelden van drie jaar. Via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw zullen we werkgevers op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Alle informatie vind je op onze themapagina over huisvesting. LTO Nederland kijkt of we modelprocedures ter beschikking kunnen stellen. Hierover is LTO Nederland nog in gesprek met de overheid.

Steve Fok
Themaspecialist sociaal-economisch en fiscaal beleid
LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Aan de slag met goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 gelden landelijke regels voor goed verhuurderschap. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw die huisvesting verhuren worden geacht zich aan deze regels te houden.