Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

Nieuwe versie: Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd
Glastuinbouw

In het eindbod dat door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum aan de vakorganisaties is gedaan, wordt voorgesteld een cao af te sluiten voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De eerste loonsverhoging per 1 januari 2023 is 3% en de volgende loonsverhoging op 1 juli 2023 is 2%.

Schaal B

De eerste trede van schaal B is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn de eerste treden van schaal B lager dan het wettelijk minimumloon per 2023. Daarom wordt schaal B heringedeeld om zo de lonen hoger te maken dan het wettelijk minimumloon en de treden onderling onderscheidend aan elkaar te maken. Schaal B wordt als volgt voorgesteld:

trede Uurloon B-schaal per

1 januari 2023

Verhogingspercentage t.o.v.

huidige loon

1 WML 10,15%
2 12,00 11,52%
3 12,25 11,06%
4 12,50 10,23%
5 12,75   8,97%
6 13,01   6,2%
7 13,27   3%

 

Daarnaast wordt voorgesteld om de reiskostenvergoeding te verhogen en om het startsalaris van een schaal in te laten gaan bij werknemers van 20 jaar en ouder.

Het bijbehorende nieuwsbericht lees je bij Glastuinbouw Nederland.

 

Gerelateerde berichten

Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De algemeen verbindend verklaring van deze cao is aangevraagd bij het ministerie van SZW.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.

Paprika's sorteren
Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd

CNV Vakmensen heeft het eindbod geaccepteerd. Daarmee is de nieuwe cao zeker en is er duidelijkheid voor werknemers over de loonsverhoging.