Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De algemeen verbindend verklaring van deze cao is aangevraagd bij het ministerie van SZW. Na algemeen verbindend verklaring geldt de cao Glastuinbouw voor alle ondernemers in de sector.

Webinar
Op 19 januari 2023 organiseerden Glastuinbouw Nederland en Plantum een webinar over de nieuwe cao Glastuinbouw. Dit webinar is terug te kijken op de Glastuinbouw-pagina van de Werkgeverslijn.

Inhoud nieuwe cao

Cao-verhoging

  • Een cao-verhoging van 3% per 1 januari 2023
  • Een cao-verhoging van 2% per 1 juli 2023

Herindeling schaal B
De bedragen bij de treden uit loonschaal B zijn opnieuw ingedeeld.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding van 19 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 21 cent per kilometer.

Jeugdlonen
Vanaf 20 jaar gaat het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gelden en is er geen afgeleid jeugdloon meer.

Gerelateerde berichten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.

Paprika's sorteren
Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd

CNV Vakmensen heeft het eindbod geaccepteerd. Daarmee is de nieuwe cao zeker en is er duidelijkheid voor werknemers over de loonsverhoging.

Glastuinbouw
Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

In het eindbod dat door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum aan de vakorganisaties is gedaan, wordt voorgesteld een cao af te sluiten voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.