Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd

CNV Vakmensen heeft het eindbod geaccepteerd. Daarmee is de nieuwe cao zeker en is er duidelijkheid voor werknemers over de loonsverhoging.

Paprika's sorteren

In de nieuwe cao zijn twee loonsverhogingen opgenomen:

  • Een cao-verhoging van 3% per 1 januari 2023
  • Een cao-verhoging van 2% per 1 juli 2023

Een herindeling van loonschaal B die samen met de cao-verhoging leidt tot substantieel hogere lonen in schaal B.

TredeUurloon B-schaal per 1 januari 2023Verhogingspercentage t.o.v. huidig loon
1WML10,15%
212,0011,52%
312,2511,06%
412,5010,23%
512,75  8,97%
613,01  6,2%
713,27  3%

 

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van 19 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 21 cent per kilometer.

Jeugdlonen

Vanaf 20 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

De glastuinbouwsector staat onder grote druk. In moeilijke tijden moeten bedrijven medewerkers binden en vinden. Duidelijkheid over loon is daar een belangrijke factor bij. Deze cao samen met de aan de onderhandelingstafel besproken toekomstagenda zijn een goede basis voor komend jaar.

Bron: Glastuinbouw Nederland

 

Gerelateerde berichten

Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De algemeen verbindend verklaring van deze cao is aangevraagd bij het ministerie van SZW.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.

Glastuinbouw
Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

In het eindbod dat door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum aan de vakorganisaties is gedaan, wordt voorgesteld een cao af te sluiten voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.