Wat is een redelijk tarief voor een zzp’er?

Als u een opdracht geeft aan een ZZP’er wilt u deze een redelijk tarief betalen. Het tarief wordt uiteraard mede bepaald door de markt; de ZZP’er is ondernemer en wil graag wat verdienen. U zoekt aan de andere kant naar een zo goed mogelijke invulling van het werk dat gedaan moet worden en wil dit wellicht afzetten tegen andere mogelijkheden om het werk uitgevoerd te kunnen krijgen. Om in te kunnen schatten wat een redelijk tarief is, kunt u de hoogte van het tarief koppelen aan de kosten die de ZZP’er moet maken om voor u te werken.

Kosten van een zzp’er

Een professionele ZZP’er is niet voor niets voor zichzelf begonnen. Naast zaken als de ondernemersvrijheid om het werk op eigen wijze in te kunnen vullen, wil de ZZP’er  uiteindelijk een redelijk bedrag overhouden om van te leven en om te investeren in zijn bedrijf en in zichzelf. Een ZZP’er heeft nogal wat kosten die een vaste werknemer niet heeft. Zo zal hij zelf moeten sparen en/of zich verzekeren voor:

  • Pensioen
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Leegloopuren en benodigde tijd voor acquisitie
  • Aansprakelijkheid
  • Reiskosten
  • Opleidingen
  • Vakantie en feestdagen

Daarnaast heeft een ZZP’er kosten voor zaken als administratie, investeringen in spullen die hij bij de werkzaamheden gebruikt, kantoorkosten etc. Hij zal niet alle beschikbare uren productief / declarabel zijn en moet dat ook verwerken in zijn uurtarief.

Richtlijn

Een redelijke geaccepteerde richtlijn voor wat een ZZP’er nodig heeft om uiteindelijk een vergelijkbaar bedrag over te houden, is een factor 2 maal het uurloon dat hij normaal zou kunnen verdienen. Als iemand met vergelijkbare kwalificaties dus bijvoorbeeld 13 euro per uur zou verdienen in loondienst en hij heeft verder geen grote investeringen in apparatuur etc doet hij zichzelf te kort als hij minder dan 26 euro per uur zou declareren. Bij korte klussen en/of hogere investeringen in apparatuur zal hij aanmerkelijk meer moeten vragen. Nogmaals, dit is niet meer dan een richtlijn; de markt is uiteindelijk bepalend.

Bepalen van uurtarief

Bij een ZZP’er die zich (ruim) onder de 25 euro per uur aanbiedt, kunt u serieuze vragen stellen. Is hij wel voldoende verzekerd, mag hij dit werk wel doen, is hij wel deskundig genoeg etc. De volgende websites kunnen ZZP’er en dus ook opdrachtgevers helpen bij het bepalen van het (uur)tarief:

Gerelateerde berichten

Zzp’ers op je bedrijf? Dit moet je weten!

Zet jij zzp’ers in op jouw bedrijf? Heb je er wel eens bij stil gestaan of dat de beste constructie is? Welke regels gelden er nu voor zzp’ers? Past zzp eigenlijk wel bij goed werkgeverschap? Deze vragen worden besproken tijdens een online webinar op woensdag 17 mei, om 10 uur.