Talkshow ‘optimisme’ tijdens de Dag van de agrarische huisvesting

De huisvesting van internationale werknemers staat meer dan ooit in de belangstelling. Gemeenten ontwikkelen beleid. De Rijksoverheid neemt meer regie. Werkgevers blijven graag investeren in goede huisvesting. Tijdens een digitale talkshow praten we met spelers rondom dit thema over de ontwikkelingen en de toekomst. Want er zit eindelijk energie op en die willen we vasthouden.

Hans Van den Heuvel, algemeen directeur van LTO Nederland, is gespreksleider op dinsdag 28 november tijdens de talkshow. Aan tafel zitten Eric Douma (LTO), Thomas Zwiers (VNG), Kees Pleijsier (procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten voor gemeenten en regio’s) en Geert-Jan van Tuyl (agrarisch ondernemer). Hans Ton (Ministerie van BZK) sluit digitaal aan. De talkshow is onderdeel van de Dag van de agrarische huisvesting met optimisme als thema.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat ondernemers aanliepen tegen het uitblijven van vergunningen voor de realisatie van huisvesting. Enerzijds omdat gemeenten niet mee wilden werken, maar vaak ook vanwege koudwatervrees. Daarin lijkt voorzichtig iets te veranderen. Ook wetgeving om beter te kunnen sturen op aantallen en tegengaan van misstanden zullen daarbij hebben geholpen.

De talkshow is een intieme livesetting waarin ruimte is voor meningen, perspectieven, ervaringen en adviezen over huisvesting. We blikken terug op casussen, resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar: wat werkt en wat werkt niet? Waarom zijn we optimistisch? Waarom is seizoenshuisvesting nodig? Welke adviezen van Roemer volgen we op? En hoe zorgen we met elkaar dat we in 2024 nog meer mooi resultaten behalen? Hans Van den Heuvel gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen.

De talkshow is voor iedereen die betrokken is bij het thema huisvesting: agrarische ondernemers, agrarische bestuurders, ambtenaren, wethouders en andere geïnteresseerden.

Dag van de agrarische huisvesting

De talkshow maakt onderdeel uit van de Dag van de agrarische huisvesting: een initiatief van LTO, de gelieerde vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO en Greenports Nederland. Andere activiteiten die georganiseerd worden zijn een werkbezoek aan een komkommerkweker in Erica (Drenthe) en online spreekuurtjes voor ondernemers. Kijk voor het totale programma op www.werkgeverslijn.nl

Aanmelden

De talkshow vindt plaats op dinsdag 28 november van 16 tot 17 uur. Meld je ook aan indien je niet live kunt meekijken: je krijgt dan achteraf een terugkijk-link toegestuurd.

Gerelateerde berichten